Không gian sống tại PGA Golf Villas bao phủ bởi mảng xanh và tầm nhìn 360 độ ra cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)

Không gian sống tại PGA Golf Villas bao phủ bởi mảng xanh và tầm nhìn 360 độ ra cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)

Không gian sống tại PGA Golf Villas bao phủ bởi mảng xanh và tầm nhìn 360 độ ra cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)