Biệt thự giữa lòng sân golf tại NovaWorld Phan Thiet đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu sở hữu không gian sống wellness. Ảnh phối cảnh sân golf PGA Garden 18 hố

Biệt thự giữa lòng sân golf tại NovaWorld Phan Thiet đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu sở hữu không gian sống wellness. Ảnh phối cảnh sân golf PGA Garden 18 hố

Biệt thự giữa lòng sân golf tại NovaWorld Phan Thiet đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu sở hữu không gian sống wellness. Ảnh phối cảnh sân golf PGA Garden 18 hố