Phân bổ loại hình căn hộ trong phân khu dự án Park River