PGA Golf Villas sở hữu thiết kế đương đại với các mặt kính trong suốt mở ra tầm nhìn trọn vẹn 360 độ hướng về cụm sân golf đẳng cấp. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)

PGA Golf Villas sở hữu thiết kế đương đại với các mặt kính trong suốt mở ra tầm nhìn trọn vẹn 360 độ hướng về cụm sân golf đẳng cấp. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)

PGA Golf Villas sở hữu thiết kế đương đại với các mặt kính trong suốt mở ra tầm nhìn trọn vẹn 360 độ hướng về cụm sân golf đẳng cấp. (Phối cảnh NovaWorld Phan Thiet)