Nhân viên kinh doanh trao hợp đồng cho khách hàng và nhận bàn giao căn hộ

Nhân viên kinh doanh trao hợp đồng cho khách hàng và nhận bàn giao căn hộ