Khách hàng kiểm tra kỹ lưỡng và hài lòng với chất lượng xây dựng, vật liệu hoàn thiện… của căn hộ